Księga badań klinicznych suplementu IMUREGEN

Badania kliniczne, Badania szpitalne, Raporty Rządowe, Raporty z doświadczeń lekarskich, Światowa Organizacja Zdrowia, Imuregen - Raport podsumowujący. Dokument zredagowany w języku angielskim. Do pobrania w formacje pdf http://www.imuregeninfo.com, tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów http://www.nukleotydy.pl

Badania nad IMUREGENEM, prowadzone były pod nadzorem Czeskiej Akademii Nauk przez szereg państwowych jednostek badawczych tego kraju. Wybrane badania realizowane były w ramach Polskiej Akademii Nauk, Rosyjskiej Akademii Nauk oraz Rosyjskiego Instytutu Matki i Dziecka. Szczegóły Imuregen Book of Clinical Studies.

IMUREGEN
testowany był w następujących  instytucjach medycznych Republiki Czeskiej:

Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze (VŠCHT) Dział Badań Eksperymentalnej Onkologii - MUDr. Karel Cerný https://www.vscht.cz 

Szpital Thomayera – Instytut medycyny klinicznej i eksperymentalnej (IKEM) w Praga-Krci – szef wdziału onkologii, MUDr. J.Korbelár CSc. http://www.ftn.cz  

Szpital Uniwersytecki w Motol, II. Klinika dziecięca, prof.MUDr.O.Hrodek, DrSc., http://www.fnmotol.cz/en/ 

Szpital FN na Bulovce – wydział dziecięcy, szef wydziału Doc.MUDr. Václav Špicák CSc., http://bulovka.cz 

Szpital Radioterapeutyczny SFN Olomouc, szef wydziału Doc.Dr.Machácek CSc. (dziś profesor na emeryturze) 

Klinika Medycyny Nuklearnej SFN Olomouc, szef Doc.V.Rýznar CSc. Uniwersytet Palackého w Olomouc https://www.upol.cz/pl/  

Regionalna Stacja Higieny – wydział Immunologiczny Department, szef wydziału MUDr.Jos.Richter CSc. http://www.khsusti.cz  

Klinika neurologii – Olomouc, Doc.MUDr.Jos.Klapetek CSc. (neurolog i epileptolog), już nieżyjący

Szpital specjalistyczy Doc.MUDr.K.Martinik CSc., Hradec Kralowe https://www.fnhk.cz